Sciences of Europe

Aktuální číslo vydání №57 (57) říjen 2020

  • Zveřejnění v časopise 10/30/2020
  • umístění elektronické verze – 9. listopadu
  • distribuce tištěných výtisků – 16. listopadu

Další vydání №58 (58) listopadu 2020

  • Zveřejnění v časopise 11/16/2020
  • umístění elektronické verze – 26. listopadu
  • distribuce tištěných výtisků – 2. prosinec
ISSN 3162-2364

«Sciences of Europe» – tento vědecký časopis podporující rozvoj mocné intelektuální základny v rozmanitých oblastech vědeckého výzkumu. Každý rok rozšiřujeme své intelektuální zdroje pro dosažení lepších výsledků ve vědeckém bádání.

Našim hlavním úkolem je rozvoj vědních oborů a pomoc při schválení a zveřejnění výsledků vědeckých výzkumů v uznávaných zdrojích.

V roce 2016 bude poprvé zveřejněn specializovaný časopis Sciences of Europe. Tato periodická publikace je určena pro vysokoškolské lektory a studenty, odborníky, studenty magisterských a doktorských oborů, ale zaujme i jednotlivce z řád široké veřejnosti.

Časopis je ucelenou publikací o nejaktuálnějších otázkách moderní vědy. Seznámí čtenáře se současnými vědeckými názory a významnými událostmi v oblasti aplikovaných věd a pravidelně informuje o vznikajících problémech a cestách k jejich vyřešení.

Časopis se vydává v originálním polygrafickém provedení s personálním kódem. Výtisky časopisu putují do knihoven v různých evropských zemích.

Časopis „Sciences of Europe“ se nachází ve vědecké elektronické knihovně eLIBRARY.RU
Číslo dohody – 259-04 / 2016

Čísla mluví sama za sebe

0 +
spokojení autoři
0
roky úspěšných zkušeností
0 +
čísla časopisů
Naše zásady:
Naše přednosti:
Vyplňte formulář autora

Chcete-li publikovat materiály v časopise, musí autor na našem webu vyplnit autorský dotazník.

Zveřejnění v časopise

S pravidly zveřejňování v časopise se můžete seznámit v odpovídající části.

Platební podmínky

Náklady na publikační materiály a pravidla platby najdete v „Platebních podmínkách“

Archiv deníku

Elektronický archiv deníku je veřejně dostupný na našem webu v sekci „Archiv“