Zásady grafického zpracování článků
Požadavky na grafickou úpravu články

Formát článku

Microsoft Word( .doc; .docx), A4

Okraje stránky

horní a dolní – 2 cm, levý – 3 cm, pravý – 1,5 cm

Písmo

Times New Roman 14 pt

Řádkování

1,5

Zarovnání textu

do bloku (na oba okraje)

Odsazení odstavce

1,25 cm

Automatické dělení slov

zapnuto

Obrázky a tabulky

velikost písma textu v tabulkách – 12 pt, umístění v textu článku, bez obtékání, je povinná orientace stránky na výšku. Mějte na paměti, že se časopis vydává v černo-bílém formátu

Rovnice

všechny rovnice a vzorce se vytváří pomocí doplňku „Editor rovnic“ nebo „Rovnice“ (položka v Microsoft Word)

Odkazy na zdroje

v hranatých závorkách v rámci textu [1, s. 2], bibliografický seznam použitých zdrojů na konci textu

Rozsah

8 až 30 stránek (včetně)